กำไรจาก Bitcoin ผมขอแยกออกเป็นส่วนๆ เท่าที่ผมพอรู้นะครับ
1.กำไรของนักลงทุน มาจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย ซื้อถูก ขายแพงกว่า
2.กำไรของเจ้าของแพลตฟอร์มที่ให้บริการแลกเปลี่ยน ได้จากส่วนต่างของราคาซื้อขาย และค่าธรรมเนียมการซื้อขาย รวมทั้งดอกเบี้ยหากแพลตฟอร์มมีการให้กู้ยืม
3.กำไรของ node หรือแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้น ในแต่ละครั้งถ้า node ทำสำเร็จจะได้รับเหรียญเป็นรางวัล ตามความยากง่ายของช่วงเวลาที่บันทึกธุรกรรมนั้นลงในบล็อก
โฆษณา