9 เม.ย. 2023 เวลา 13:31 • ธุรกิจ
เพราะความคิด ไม่ใช่ ความจริง
คนเรา "คิด" ไปเองว่ารู้นั่นรู้นี่
แต่การทำไม่ได้มันเห็นชัดอยู่แล้วว่า
"รู้ไม่จริง"
5
คสามคิดคนเราใช้คิดอะไรก็ได้
ยกเว้นก็แต่ ความจริงแท้
ไม่สามารถคิดออก
 
สิ่งต่างๆในชีวิตมักไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด _สังเกตดู _
โฆษณา