วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566
ช่วงที่ 1 : “รายงานข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวัน”
ช่วงที่ 2 : “ไอเดียเพิ่มยอดขาย 5 เท่า จากทายาท “ขนมทันจิตต์” ใช้เผือกตะแกรงเป็นตัวชูโรง”
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอัมภานุช บุพไชย (คุณอีฟ) ผู้รวมก่อตั้ง “ขนมทันจิตต์ Kanomtanchit”
Facebook: พิมพ์คำว่า “ขนมทันจิตต์ Kanomtanchit”
Instagram : Kanomtanchit
Line@: @kanomtanchit
Shopee : Kanomtanchit
ช่วงที่ 3 : “แนะนำเคล็ดลับแนวคิดดีๆในการทำธุรกิจ... เกร็ดความรู้ด้านการทำธุรกิจ”
#Smesmedee #samapornChukit #สมาพร ชูกิจ #SMARTSMEs #kanomtanchit #ขนมทันจิตต์ Kanomtanchit
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา