14 เม.ย. 2023 เวลา 07:48 • การศึกษา
เพราะมนุษย์เบื่อหน้ามนุษย์ด้วยกัน และสายน้ำหรือท้องฟ้าก็ยากที่อยู่ๆ ก็จะมีหน้ามนุษย์โผล่ขึ้นมา I Guess
โฆษณา