14 เม.ย. 2023 เวลา 13:21 • ท่องเที่ยว
กล้องแย่ เทคนิคแย่ อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ก็ทั้งคู่
ภาพแบบนี้ จะต้องควบคุมการรับแสงจำกัด เปิด f เยอะได้ แสงยังไงก็พอ และมีเป้าหมายชัดเจนในการถ่าย มันไม่ใช่อะไรที่จะถ่ายกว้างๆแล้วจะสวย
ต่อมาก็การดึงระยะ สิ่งที่ตาเห็นกับเลนส์เห็นมันไม่เหมือนกัน ตาคนมันมี FOV ที่แคบกว่ากล้อง (รวมทั้งหมดกว้าง 120 องศา แต่ในการโฟกัสไม่เกิน 30 องศาแนวระนาบ) ต้องใช้เลนส์ดึงระยะ ให้พระอาทิตย์ดูใหญ่ขึ้น เน้น Subject ของภาพให้เหมือนตาคนมอง
การถ่ายพระอาทิตย์ตกให้สวย ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก ที่ยากคือเวลามันจำกัด ต้องวางแผนเซทอัพทุกอย่างก่อนถ่าย
สุดท้าย ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็หลังคอม HDR Mode ประโคมเข้าไป
โฆษณา