14 เม.ย. 2023 เวลา 16:34
ฮีลด้วยประโยคนี้ว่า
" การพบเจอ หรือ จาก มันคือวาสนา เมื่อถึงเวลาที่ควรไปก็ต้องไป "
ทุกสิ่งย่อมมีเวลาของมัน เราดีใจที่เธอ(สัตว์)
ได้เปลี่ยนพบภูมิ จากสัตว์อาจเป็นคน เป็นเทวดา
ตาหลักความเชื่อทางศาสนา...
เราจะไม่ยึดติด แม้ยึดติดเธอก็ไม่อาจกลับมาให้ฉันได้เลี้ยงดูแล้ว ขอบคุณที่เกินมาให้ฉันได้พบ และมีความทรงจำร่วมนะ RIP 💐😿
โฆษณา