14 เม.ย. 2023 เวลา 18:50 • การศึกษา
ถ้าอยากเรียนคงแบบครูชวนนร.คุยมั้งครับไม่ก็แบบหาหัวข้อมาแล้วแลกเปลี่ยนความคิดกัน มันได้ทั้งความรู้และได้ภาษา
//เรียนภาษาจากเพลงและหนังครับ
///ผมไม่เก่งอังกฤษมากๆเลยบุญเก่าล้วนๆ5566
โฆษณา