15 เม.ย. 2023 เวลา 05:46 • การศึกษา
อยู่ที่ความสบายใจ ห้ามมองสิ่งไหนแล้วทำให้สบายใจมากกว่าทำให้ใจสงบ และอารมณ์ดีขึ้น
โฆษณา