อยู่ที่ความสบายใจ ห้ามมองสิ่งไหนแล้วทำให้สบายใจมากกว่าทำให้ใจสงบ และอารมณ์ดีขึ้น
  • 1
โฆษณา