15 เม.ย. 2023 เวลา 07:33 • ท่องเที่ยว
เพราะเราไปรับเอาพลังงานจากธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสทางตาเข้ามาและรับรู้ด้วยใจ
เก็บไว้ในความทรงจำนึกถึงเมื่อไหร่ที่นึกถึงสัญญาเก่าก็ทำงานร่วมกับความทรงจำดีดีที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะ
โฆษณา