15 เม.ย. 2023 เวลา 10:52 • ท่องเที่ยว
การมองของคนมันมีรัศมีประมาณ 30 องศา เวลาเรามองอะไร ตาเราจะโฟกัสที่จุดสนใจ และตาเราจะสร้างพวกหน้าชัดหลังเบลอ หรืออื่นๆขึ้นมา จนเกิดเป็นมิติ มีความลึกตามธรรมชาติ
จึงค่อนข้างสวย เพราะตาเรามองจุดสวยที่สุดที่เราต้องการจริงๆ
ส่วนกล้องมันจะเก็บภาพกว้างกว่าครับ ทำให้ไม่ได้ดึงจุดสนใจได้เท่าที่เราต้องการ และขาดความลึกแบบที่คาคนเราทำได้ เวลามองบ้าน กับรูปถ่ายบ้าน ก็คล้ายกันครับ
2
โฆษณา