17 เม.ย. 2023 เวลา 13:23
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า แสงขั้วโลก (Aurora Polaris) มีลักษณะเป็นแสงสวยงามเรืองรอง สะท้อนอยู่บนท้องฟ้าของประเทศแถบขั้วโลก เช่น ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา