18 เม.ย. 2023 เวลา 04:20 • ประวัติศาสตร์
เพราะมีท่านจึงมีประเทศสยามครับ คนไทยก็อยู่ที่เดิมแต่การถูกยึดครองหนีได้ก็รอดหนีไม่รอดก็ตายครับ
โฆษณา