ดูเป็นเยี่ยง..แต่อย่าเอาเป็นอย่าง มองดูพ่อแล้วฝึกตนเองให้มีเมตตาค่ะ
คนเราพอแก่ตัวลง หนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อถึงตอนนั้นพ่อจะเป็นทุกข์ที่สุดค่ะ คนที่เคยยิ่งใหญ่ เคยควบคุมทุกอย่าง ครั้นพอเสื่อมในอำนาจและสังขาร แม้แต่ระบบขับถ่ายของตัวเองยังควบคุมไม่ได้ คิดดูละกันว่าจะทุกข์แค่ไหน!!
ตอนอยู่นอกบ้าน เราอาจเจอคน toxic เรารับมือได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง บางสถานการณ์เราก็ fight กลับ บางทีเราก็มองข้ามๆไปบ้าง ฯลฯ แต่พอเป็นพ่อแม่ตัวเอง มันยากเสมอค่ะ
ทางเดียวที่จะทำให้เราอยู่ได้โดยไม่เป็นบ้าไปเสียก่อนคือ ฝึกตนให้มีเมตตาค่ะ พูดง่ายแต่ทำยาก แต่ก็ควรลองเพราะมันคุ้มที่จะลองค่ะ
  • 6
โฆษณา