ทำไมเราต้องเป็นผู้ให้ตลอด..ทั้งที่เราก็อยากเป็นผู้ถูกรับเหมือนกัน ?
คำถามนี้ถูกลบ
นั่นสิคะ เคยคิดว่าอยากได้อะไรต้องฝึกเป็นผู้ให้ก่อน บางทีก็ไม่ได้รับกลับคืนมา สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้มั้งคะ ให้แล้วสบายใจก็ให้ต่อ ไม่สะดวกใจแล้วก็เลิก
โฆษณา