ถ้าเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อแม่เกรงใจ
ถ้าวัยทำงาน ทำงานเก่งเงินดี
หรือให้เงินท่านใช้เขาก็เกรงใจ
พ่อแม่ที่รวยก็เป็นคนละแบบ
ใครที่ลูกเอาเงินมาให้
ให้รับไว้และมีหน้าที่อวยพร
ส่วนเงินจะเก็บเอาไว้ให้เขา
หรือเอาไปทำบุญให้เขา
หรือจะเก็บเป็นมรดก
ก็แล้วแต่จะ
โฆษณา