อย่าพยายามที่จะเป็นบุคคลแห่งความสำเร็จ
แต่ควรพยายามเป็นคนที่มีคุณค่า
โต๊ะตัวหนึ่ง เก้าอี้ตัวหนึ่ง ชามผลไม้ชามหนึ่ง กับไวโอลินคันหนึ่ง ยังจะมีสิ่งอื่นใดอีกหรือที่คนคนหนึ่งต้องการเพื่อมีความสุข?
น้อยคนนักที่จะเห็นด้วยตา และสัมผัสด้วยใจของตนเอง
สิ่งที่ถูกใช่ว่าจะเป็นที่นิยมเสมอไป
และสิ่งที่นิยมกันนั้น ก็ไม่ได้ถูกเสมอไป
คนคนหนึ่งควรมองหาสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าควรจะเป็น
การศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
แต่คือการฝึกจิตใจให้คิดเป็น
มันกลายเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดอย่างน่ากลัวว่า เทคโนโลยี่ของเราได้แซงหน้ามนุษยธรรมของเราไปแล้ว
ความห่วงใยต่อมนุษย์กับชะตากรรมของเขาต้องเป็นความสนใจหลักในความพยายามทางเทคนิคทั้งปวงเสมอ อย่าได้หลงลืมเรื่องนี้ท่ามกลางแผนภูมิกับสมการของคุณทีเดียว
... คำ : อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ [Albert Einstein] ลาโลกไปในวัย 76 ปี [18 เมษายน 1955] สิ่งที่ปู่ทิ้งไว้ให้โลกนั้นสุดประเมิน
... จากหนังสือ "บทกวี ...สู่ด้านใน : ข้อคิดเพื่อชีวิตสุขสงบ"
... แปล : วิภาดา กิตติโกวิท
.
129 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา