เชื่อว่าสิ่งนั้นดีและจะเป็นผลดีกับเราแบบไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
  • 1
โฆษณา