หนู/ดิฉันเสนอว่า..
1) ปลูกต้นไม้คนละต้น
2) รักษาให้รอดอยู่ 10 ปี
3) ต้องเริ่มวันนี้ (1 พฤษภาคมของทุกปี)
4) ต้ดใช้และปลูกทดแทน
5) ปลูกฝังให้รักการปลูกต้นไม้ตั้งแต่เด็ก
1
- เห็นด้วย.! ขอแรงสนับสนุนด้วยค่ะ..
1
6 ถูกใจ
189 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา