จำเหตุที่ทำให้เกิดผล
แต่อย่าไปจมกับผลที่เกิดจากเหตุนั้น
1 ถูกใจ
90 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา