ข้อดีก็คือรู้ว่าอย่าทำอีก
อะไรแก้ได้ก็แก้
ทำความดีอะไรได้ก็ให้ทำ
เช่นถ้าคุณเคยทำให้คนดีเป็นคนไม่ดี 2 คน จะมีวิธีอะไรเปลี่ยน
ให้เขากลับมาดีเหมือนเดิม
ถ้าทำได้คุณจะสบายใจ
หรือจะไปช่วยคนอื่นก็ได้
86 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา