ให้ความผิดพลาดนั้นเป็นเหตุการณ์นึงที่ผ่านมาและผ่านไป เราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นก็ความรู้ตรงนั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน
ทุกวินาทีตอนนี้คือปัจจุบันที่จะสร้างตัวตนในอนาคตของเรา จงเห็นค่าของปัจจุบัน
283 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา