หากเราเอาสภาวะสูญญากาศ ครอบดวงอาทิตย์ไว้ เราจะยกดวงอาทิตย์ออกไปนอกระบบสุริยะได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ?
คำถามนี้ถูกลบ
ย้ายมนุษย์ไปดาวเหนือดีกว่ามั้ง
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา