ปรับปรุงแล้วหรือยังครับ ถ้าปรับปรุงแล้ว วันที่เรารู้ตัว เราจะปล่อยเปลื้องตัวเองจากสิ่งที่เรานึกเรื่องนั้นเองครับ
53 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา