- เล่นดิน เล่นทราย ปีนต้นไม้
- เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ วัชพืช มาเล่นขายของ ทำกับข้าว จุดไฟจริงบ้าง
- จับสิ่งของ-ขยะรอบตัว มาประดิษฐ์ของเล่นของใช้
1
- พับกระดาษ พับถุงขาย เล่นตุ๊กตากระดาษ... ดูเพิ่มเติม
1
  • 1
โฆษณา