ง่ายสุดคือหางานอดิเรกสิ่งที่ชอบทำครับ ฝึกบ่อยๆ วันละครั้ง
ถ้ายากหน่อยไปเข้าวัดฝึกวิปัสสนากรรมฐานครับ
โฆษณา