โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วโดยประมาณ 29.7 กิโลเมตร/วินาที หรือ 107,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง
สมมุติว่ามีมีดาวเคราะห์ในเอกภพหมุนรอบดาวฤกษ์ด้วยความเร็ว11,000เท่าของความเร็วที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็จะได้ความเร็วโดยประมาณอยู่ที่
326,944 กิโลมตร/วินาที หรือ 19,602,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง
คำตอบ คือ ไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดในเอกภพนี้
จะหมุนรอบดาวฤกษ์ หรือแม้แต่หมุนรอบตัวเองได้เร็วขนาดนั้น
เนื่องจากความเร็วที่คำนวนได้ เร็วกว่าความเร็วแสง ที่มีความเร็วอยู่ที่ 186000ไมล์/วินาที หรือ 299,337 กิโลเมตร/วินาที หรือ 17,960,220 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ในทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไม่มีวัตถุใดสามารถทำความเร็วได้เกินความเร็วแสง
ในเชิงประจักษ์ เรายังไม่่เห็นสิ่งใดในเอกภพที่ทำความเร็วได้เกินความเร็วแสง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา