ความรักเหมือนผี รู้ว่ามี แต่มองไม่เห็น
บ่อยครั้งเหมือนค่า ft รู้ว่ามี แต่อธิบายไม่ได้ครับ 🙂
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา