25 เม.ย. 2023 เวลา 02:12 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เพราะคิด กับ ฝัน ไม่ต่างกัน
คือ ไม่จริง ทั้งสองอย่าง
คนเราจะคิดยังไงก็ได้
คิดว่า "มีคนมาเข้าฝัน" = ไม่เป็นจริงอยู่ดี
1
จะเรียกอีกอย่างก็ได้ว่า
คิด คือ ฝันตอนตื่น
ฝัน คือ คิดตอนหลับ
โฆษณา