หน้าตาไม่หล่อไม่สวยกระมังแต่ทำให้สายตา มันสุข สุกสกาวด้วยแรงซิเหน่ หา
กระซิบก็ยังกลัวมดตอมความหวานเลย หว้านหวาน
หวานจนอยากจะกลืนกิน
แต่ถ้ารักสลาย ก็ขมแบบนี้ละ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา