26 เม.ย. 2023 เวลา 01:22 • ความคิดเห็น
หน้าตาไม่หล่อไม่สวยกระมังแต่ทำให้สายตา มันสุข สุกสกาวด้วยแรงซิเหน่ หา
กระซิบก็ยังกลัวมดตอมความหวานเลย หว้านหวาน
หวานจนอยากจะกลืนกิน
แต่ถ้ารักสลาย ก็ขมแบบนี้ละ
โฆษณา