เมื่อไม่นานมานี้มีการศึกษาระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆ โดยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ป่วยโควิดในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีอายุมากกว่า 18 ปี ในช่วงปี 2020 ถึง 2022 จำนวนกว่าสองหมื่นคน พบว่า
1
สายพันธุ์ที่มีระยะฟักตัวสั้นที่สุดคือสายพันธุ์ Omicron โดยอยู่ที่ประมาณ 3.61 วัน
ส่วนสายพันธุ์ที่มีระยะการฟักตัวนานที่สุดคือ Beta และ Gamma อยู่ที่ 5.18 วัน
โดยสายพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์ Alpha และสายพันธุ์ Delta มีระยะการฟักตัวอยู่ที่
4.61 วัน 4.96 วัน และ 4.43 วัน ตามลำดับ
ทั้งนี้ปัจจัยจากตัวผู้ป่วยเองก็มีผล โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปจะมี
ระยะฟักตัวเพิ่มอีกราว 1 วัน (incubation period=0.4)
หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อในบ้านเราเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ด้วยความห่วงใย
เพจหมอยาเดินไพร
4 ถูกใจ
4 แชร์
525 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา