29 เม.ย. 2023 เวลา 09:10 • ความคิดเห็น
ตอบเฉพาะที่อยากตอบไม่ได้คิดอะไร แต่มีคนมาติดตามก็ดีใจ เพราะส่วนใหญ่ติบจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น ถือเป็นการแบ่งปันค่ะ
โฆษณา