อยากรู้ว่าตอนนี้คนทั่วไปในสังคมต้องการรู้อะไรบ้าง ซึ่งแปลกใจมากที่ตอบคำถามที่สังคมเรายังเป็นสังคมปิดที่จะแสดงความคิดเรื่อง relationship และ sex อย่างเปิดเผยไม่ได้แต่มีคนเข้ามาอ่านเยอะมาก
105 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา