30 เม.ย. 2023 เวลา 04:16 • ความคิดเห็น
เพราะคนที่ถือกฎหมายหรือคนที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์​ด้วย อย่างเช่นการเก็บภาษี การได้คัดสรร หรือได้รับคุณภาพบริการที่ดีหลังจากมีการเปิดให้ถูกกฎหมาย​ไม่ต้องหลบซ่อน ไม่ต้องลำบากเดินทางไกล การได้รับการนับถือความนิยมชมชอบจากคนที่เห็นด้วยด้วยกัน การได้เห็นผลเสียจากคนที่ได้รับผลกระทบ การได้เปลี่ยนทิศทางของสังคมให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการ การได้มีที่ยืน การได้ความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงปล้น ทำร้าย เอาเปรียบ คุกคาม และอาชญากรรม
มั้งนะครับ
โฆษณา