3 พ.ค. 2023 เวลา 05:05 • คริปโทเคอร์เรนซี

ปรึกษาวางแผนการเก็บ “ภาษี DeFi”

สหราชอาณาจักรอาจเป็น แม่แบบในการเก็บ “ภาษี DeFi” หลังเตรียมพร้อมสำหรับการจัดเก็บภาษี Lending และ Borrowing หรือการให้กู้และการกู้ผ่านโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ
แผนกจัดเก็บภาษีของประเทศ – HM Revenue and Customs – เผยแพร่เอกสารให้คำปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติด้านภาษีสำหรับการให้กู้ยืมและการ stake บนบล็อกเชน
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือไม่จะเกิดขึ้นหลังจากการปรึกษาหารือ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการ 5 ขั้นตอน หลังจากนั้นจะมีการร่างกฎหมาย การนำไปใช้และการติดตามผล และท้ายที่สุดคือการทบทวนและประเมินเพื่อปรับแก้อีกครั้ง
จุดมุ่งหมายหลักของการปรึกษาหารือคือ การสร้างกรอบกฎหมายที่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีของ crypto ที่ใช้ในการให้กู้ยืมและ Staking ผ่านบล็อกเชน เพื่อหาวิธีการดำเนินการที่ลดภาระของหน่วยงานรัฐให้มากที่สุด
รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะสร้างกรอบปฏิบัติที่ชัดเจน “เพื่อเป็นแม่แบบและผู้นำในการพัฒนากรอบกฎหมาย crypto และเทคโนโลยี blockchain ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น”
ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานด้านภาษีจึงเรียกร้องให้นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทที่มีส่วนร่วมใน ระบบ DeFi บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและการเงิน นายหน้าทางการเงินและหน่วยงานตัวแทน สถาบันการศึกษา และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทางบัญชีและภาษี เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2023
การแก้ไขกฎหมายที่เสนอระบุว่า การลงทุนจะถูกจัดอยู่ในประเภท “Capital Gains Tax (CGT)” หรือภาษีเงินได้ เมื่อกำไรจากเหรียญคริปโตถูกถอนออกมาเป็นเงิน Fiat
กฎหมายอาจถูกบังคับใช้ใน 12 เดือน
Andrew Griffith รัฐมนตรีเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางการกำลังวางแผนที่จะกำหนดกรอบการกำกับดูแลและนำมาบังคับใช้ควบคุม การลงทุนใน Cryptocurrency ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
เขายืนยันว่ากฎระเบียบที่กำลังจะมีขึ้นจะส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมและมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนราชอาณาจักรให้กลายเป็นศูนย์กลางสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าปี 2024 จะเป็นปีที่กรอบกฎหมายในประเทศต่างๆ เริ่มชัดเจน เช่นเดียวกับ สหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกาก็คาดว่า กฎหมายคริปโต จะถูกเซ็นให้ผ่านภายใน 12 เดือนเช่นกัน
โฆษณา