3 พ.ค. 2023 เวลา 05:55 • การเมือง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับ นโยบาย ห้ามทำรัฐประหาร การเอาคนที่มีอำนาจและมีปืน เข้ามามีบทบาททางการเมือง และทำให้ต้องปิดปากคนที่เห็นต่าง และทำให้การเมืองไม่บริสุทธิ์ ?
คำถามนี้ถูกลบ
มีพรรคการเมืองนึง ที่คิดไว้เรียบร้อยแล้ว เรื่องการปิดสวิตช์ รัฐประหาร
1 ให้กองทัพมาอยู่ใต้พลเรือน
2 การกระจายอำนาจ
3 แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดความมั่นคง
เพียงแต่ไม่ได้อธิบาย เพราะมันจะเกิดช่องโหว่ หรือข้อครหาในการโจมตีทางการเมือง ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆ วิธีแก้ไขอยู่ในนั้นหมดแล้ว
กาก้าวไกล ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
เลิกถาม แล้วมาเลือกตั้ง กาก้าวไกลซะ
1
โฆษณา