ดี-ชั่วนอนแล้วก็สงบเงียบ

ตื่นมาแล้วก็ชั่ว-ดี
สงบจากความชั่ว-ดี ก็หมดความวุ่นวาย
โฆษณา