ทำดีมีหลายประเภทครับ แต่เชื่อว่าทำดีเพื่อเบียงเบนการกระทำผิดเองก็มีไม่น้อย ต้องดูว่าทำแล้วใครได้รับผลกระทบบ้าง ไม่ต่างกับการทำชั่วที่บางครั้งเองก็อาจจะดูเหมือนชั่ว เพื่อปกปิด หรือปัดป้องอะไรบางอย่างได้เช่นกัน สำคัญเลยคือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใด อย่างระมัดระวัง เพียงพอแล้ว รอบคอบดีแล้วหรือไม่
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา