บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งพลังใจผ่านเต้านมเทียม กับโครงการ Sabina Sewing Cup Sewing Heart
เนื่องด้วยในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เป็นวันส่งเสริมสตรีสากล ทางบริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงจัดกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เพื่อนพลังหญิงของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR
เพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายของผู้หญิง ซึ่งพบมากขึ้นในทุกปี ซาบีน่า จึงร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เย็บเต้านมเทียม จำนวน 100 ชุด ในการเย็บเต้านมเทียม
เพื่อบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีบุคคากรจิตอาสากว่า 50 ท่าน ร่วมกิจกรรม
 
สำหรับผู้ป่วย หรือผู้ที่ประสงค์ติดต่อขอรับเต้านมเทียม เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วย สามารถติดต่อขอรับเต้านมเทียม ได้ผ่านทาง Line@ : @SabinaThailand หรือทาง www.sabina.co.th
โดยซาบีน่าจะจัดส่งเต้านมเทียมให้ถึงมือผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sabina Call Center โทร. 02-422-9430 บริษัทหรือหน่วยงาน แจ้งความประสงค์ผ่านทาง csr@sabina.co.th
ซาบีน่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเต้านมเทียมเหล่านี้ จะช่วยเติมเต็มพลังใจให้กับผู้ป่วย หลังการรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีตัดเต้า ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
Line@: @sabinathailand
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา