คะแนนเสียงที่กำหนดอนาคตชาติไทย

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้ว ต้องยอมรับว่าการเตรียมตัวของพรรคการเมืองที่หวังจะล้มรัฐบาลชุดเก่า(และหวังผลอย่างอื่น) เขาทำมาเป็นขั้นตอนจนได้คะแนนนิยมเป็นลำดับต้น ๆ ในขณะนี้ เป้าหมายคะแนนเสียงของพรรคนี้คือเยาวชนและคนรุ่นใหม่ เมื่อ 8 ปีก่อนเยาวชนที่อายุพึ่ง 10 ปี วันนี้อายุ 18 พร้อมเลือกตั้งแล้ว เยาวชนเหล่านี้เป็นเด็กรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตัวเองกล้าแสดงออกและได้รับข้อมูลที่บ่มเพาะโดยนักวิชาการ หรือครูอาจารย์ (บางคน) ที่น่าเชื่อถือและแกนนำต่าง ๆ ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นโจมตี ชี้นำ ในทุก ๆ เรื่อง
ซึ่งต้องชื่นชมการหาข้อมูลมาตรวจสอบที่มีมูลความจริง รวมถึงฝ่ายรัฐบาลเองก็มีจุดบกพร่องที่น่าสงสัยและไม่พยายามชี้แจงแก้ไขด้วยความละมุนละม่อม(ซึ่งทำได้ยาก) จึงแสดงออกถึงความไม่สนใจในการแสดงออกของกลุ่มคนเหล่านั้นตลอดมาเช่นกัน ได้แต่มุ่งเน้นทำงานเพื่อหวังว่า ประชาชนจะเข้าใจไปเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดผิดอย่างมากสำหรับคนไทยที่ชอบฟังเรื่องร้ายของคนอื่นมากกว่าเรื่องดี
เมื่อถึงเวลาที่รัฐบาลหมดสมัยลง เป็นโอกาสที่ทุกพรรคต้องออกหาเสียงอย่างอิสระความไม่ดีทุกอย่างถูกขุดคุ้ย ประหนึ่งว่าที่ผ่านมามีแต่ความเลวร้าย (แล้วอยู่กันมาได้อย่างไร) แต่ก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจและจดจำว่าใครทำอะไรอย่างไรไว้บ้างและควรจะเลือกใครเข้ามาเป็นรัฐบาล
ถึงตรงนี้ก็หวังเพียงแค่ขอให้จำนวนประชาชนที่เข้าใจบริบทของการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจำนวนมากพอที่จะกำหนดทิศทางประเทศให้ไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพที่มีความเจริญพร้อมทุกอย่าง ประเทศไทยยังมีบางพื้นที่ที่ยังธุระกันดารที่การดูแลยังไม่ทั่วถึง มีทั้งประชาชนที่อยู่กินดี และอดอยาก มีทั้งคนขยันทำมาหากินและขี้เกียจหวังแต่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น มีทั้งคนที่เสียเปรียบและได้เปรียบ มีคนดีและโจรผู้ร้าย
มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ขอบเขตสิทธิและหน้าที่ของตัวเองหวังการเท่าเทียมที่อาจไม่ถูกต้องนักตามการหาเสียงของพรรคการเมือง ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหลอมรวมกันขึ้นมาเป็นประเทศ ซึ่งก็เหมือนกันทั้งโลก
คิดกันดี ๆ นะครับ ทุกเสียงมีค่าในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยไปอีก 4 ปี ✌️
โฆษณา