คนที่มีทุกอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
2 ถูกใจ
152 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา