6 พ.ค. 2023 เวลา 10:42 • ไลฟ์สไตล์
ไม่คิดว่าโลกนี้จะมีใครเพอร์เฟค​...
คนที่หาที่ติไม่ได้...
แต่คิดว่าความสมบูรณ์แบบของเรา คือคนที่พอดีสำหรับเรา เรารับได้ในทุกมุมของเขา บางมุมก็คงเป็นลักษณะ.. ทนได้ ... ฉะนั้นก็ขึ้นกับเราด้วยว่าเรามีขั้วรับกับคนแบบไหนได้....
ไม่ว่าเขาจะเป็นแบบไหน เราก็ยังตัดสินคนตามความเห็นของเราอยู่ดี ซึ่งอาจจะเหมือนหรือต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะ
โฆษณา