7 พ.ค. 2023 เวลา 10:04 • ไลฟ์สไตล์
คงจะเหมือนรูปปั้น คือ ไม่หิว ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่มีการเรียกร้องสิ่งใดนอกจากพื้นที่ที่เพียงพอที่จะวางไว้อยู่ตรงนั้นฮะ
โฆษณา