ปีนี้ การส่งออกทุเรียนของไทยน่าจะทำสถิติส่งออกสูงสุดอีกครั้ง โดยมีเส้นทางรถไฟจีน-ลาว เป็นช่องทางการขนส่งอีกหนึ่งช่องทาง
ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกทุกเรียนอายุหลายร้อยปี มีทุเรียนกว่า 200 สายพันธุ์ ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนสดรายใหญ่ที่สุดของโลก กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า จีนเป็นตลาดส่งออกทุเรียนไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีพ.ศ. 2565 คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 96 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 100,000 ล้านบาท
การขนส่งทุเรียนผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว เป็นอีกช่องทางในการขนส่ง นอกจากทางรถและทางเรือ บริษัทผู้จำหน่ายทุเรียนส่งออกในจังหวัดจันทบุรีส่งออกทุเรียนทางรถไฟวันละประมาณ 50 ตัน ผู้ประกอบการกล่าวว่า เส้นทางรถไฟจีน-ลาวช่วยลดระยะเวลาการขนส่งอย่างมาก โดยปีนี้บริษัทใช้การขนส่งทางรถไฟแทนการขนส่งทางเรือและรถบรรทุก
ก่อนหน้านี้ การส่งทุเรียนจากประเทศไทยไปยังคุนหมิงต้องใช้เวลาในการขนส่งทางเรือ 7 วัน และทางรถบรรทุก 5 วัน แต่การขนส่งทางรถไฟใช้เวลาเพียง 3 วัน ทำให้สามารถส่งออกทุเรียนที่สุกได้ที่ซึ่งรสชาติดียิ่งขึ้น
วุฒิชัย คุณเจตน์ ประธานชมรมทุเรียนไทยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรให้ความสําคัญกับคุณภาพของทุเรียน ปีนี้ฝนไม่ตกมากทำให้ได้ทุเรียนรสชาติดี และหวังว่าทุเรียนไทยจะถูกใจผู้บริโภคชาวจีน
รถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ระยะทางยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างคุน หมิงของจีนกับเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาว ปัจจุบันการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางรถไฟจีน-ลาวครอบคลุมประเทศลาว ไทย เมียนมาร์และประเทศอื่นๆ มีสินค้าที่ขนส่งกว่า 1,200 ชนิด
40 ถูกใจ
85 แชร์
8.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 40
    โฆษณา