9 พ.ค. 2023 เวลา 00:38 • หุ้น & เศรษฐกิจ

เริ่มอ่านงบการเงินแนะนำให้ลองอ่านงบ SPVI

เริ่มอ่านงบการเงินแนะนำให้ลองอ่านงบ SPVI โดยโหลด “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565” อยู่ในเว็บไซต์ set ตรงหัวข้อข่าวนะ
หุ้นนี้ บริษัทไม่ได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ทำให้อ่านงบได้ง่าย และเรารู้จักผลิตภัณฑ์ที่เขาขายหรือให้บริการ และงบปี 65 มีการแยกไตรมาส 4/65 ให้ดูและมีการคิดเป็น % change พร้อมคำอธิบายว่าอะไรส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
SPVI บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก และมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม iCenter
ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท COM7 ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย Apple เมื่อก่อนก็จะเป็นชื่อ iStudio เหมือนกัน ต่างกันตรง by… ตามข้อกำหนดของ Apple ต่อมา COM7 ได้เจรจากับทาง Apple เปลี่ยนชื่อร้านภายใต้การบริหารของ COM7 เป็น Studio7
SPVI รายได้ในไตรมาส 4/2565 มาจากการปรับขึ้นของราคาขายสินค้า เนื่องจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการขาดคลนของชิ้นส่วนในการผลิตสินค้า ส่งผลให้ iPhone Series 14 มีราคาเปิดตัวที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ทําให้ลูกค้าตัดสินใจชะลอการสั่งซื้อ หรือเลือกสินค้ารุ่น N-1 ที่มีราคาย่อมเยาว์กว่าแทน
กําไรขั้นต้นปี 2565 ดีขึ้นเป็น 10.6% เทียบกับปีก่อนที่ 9.7% เนื่องจากสัดส่วนการขายของสินค้ากลุ่ม Non-Apple เพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้มีอัตรากําไรขั้นต้นค่อนข้างสูง อัตรากําไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน ปี 2565 เท่ากับ 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน 2.3% ใกล้เคียงกับปีก่อน
ปกติของธุรกิจที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าลักษณะนี้ อัตรากำไรหรือ margin จะไม่ได้สูง
ยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะสินค้า iPhone Series 14 หนี้สินเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการสั่งซื้อสินค้าช่วงสิ้นไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
เจ้าหน้าการค้า คือ เราไปเอาของเขามาขายก่อน ยังไม่ได้จ่ายเงิน ซึ่งจะไม่ได้มีภาระดอเบี้ย เจ้าหนี้การค้าจะอยู่ในฝั่งของหนี้สิน ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน (หนี้ที่ครบกำหนดชะใน 1 ปี) นะ
หุ้นนี้มีการคิดแยกไตรมาส 4/65 ไว้ให้ดู มี %change และคำอธิบายไว้ อ่านและทำความเข้าใจกับตัวเลขได้ไม่ยาก ใครเริ่มฝึกอ่าน ลองนำหุ้นนี้มาลองอ่านดูนะ และลองวิเคราะห์ต่อว่า หุ้นนี้ไตรมาส 1/66 และในอนาคต จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
#อ่านงบการเงิน #หุ้น #ลงทุนหุ้น #อัตรากำไร #สินค้าคงเหลือ #SPVI #เจ้าหนี้การค้า #หมอยุ่งอยากมีเวลา
โฆษณา