"4 เสาหลักของความสุขในชีวิต"
4 เสาหลักของความสุขในชีวิต
.
1. ใจของเรา
2. ร่างกายของเรา
3. การงานของเรา
4. ความสัมพันธ์ของเรา
.
ใจที่ดีคือใจที่เบาสบาย อารมณ์ดี ไม่หงุดหงิดง่าย ไม่คิดมาก
มีกำลังใจที่ดี หนักแน่น ไม่คิดเชิงลบ คิดเชิงบวก มีสติระลึกรู้
ประกอบด้วยความเมตตากรุณา
.
ร่างกายที่ดีคือสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย
ทนต่อแรงเสียดทาน ฟื้นตัวได้เร็ว ใช้งานได้ดีไปตามวัย
.
การงานที่ดีคือการงานที่เรามองเห็นคุณค่า สนุกสนาน ท้าทาย
ทำแล้วรู้สึกว่า ชีวิตได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพได้
.
ความสัมพันธ์ที่ดีคือภาวะที่เรารู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย
เป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ร่วมกัน
ทั้งนี้บุคคลใกล้ชิดที่สุดก็คือคนในครอบครัว
ถัดไปคือเพื่อน เพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม ไล่เรียงไปเป็นลำดับ
จากวงรอบนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัว
ซึ่งเป็นพื้นฐานกำลังใจหลายอย่างในชีวิต
.
เสาหลักทั้ง 4 นี้
หากเป็นไปได้ ก็ควรให้ความสำคัญ
หากเสาใดเสาหนึ่งมีปัญหา ผุกร่อน ไม่แข็งแรง
ก็ไม่ควรหนีปัญหา ปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน
สมควรหันมาให้ความสำคัญฟื้นฟูอย่างจริงจัง
ยิ่งดูแลเสาหลักทั้ง 4 ของชีวิตได้ดีเท่าไหร่
ความสุขในชีวิตก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
.
***********************************************************
#อาจารย์พศิน_อินทรวงค์
1 ถูกใจ
157 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา