เพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น สมบูรณ์แบบ ทั้งสืบเผ่าพันธุ์ ทั้งสร้างความสุชและความทุกข์ให้พ่อแม่ ให้เป็นคนที่มีบทบาทชัดเจนและสมบูรณ์
โฆษณา