เพราะเขาขาดความสุข ขาดความอบอุ่น ขาดพลังแห่งความรัก ผู้คนมักจะแสวงหาต่อสิ่งที่ขาดหาย ความรักก็เป็นเช่นนั้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา