ทางแรก ก็จะเป็นแบบที่เราคุ้นเคย คือ การจ่ายปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น อันนี้ก็จะชัดเจน ตรงไปตรงมา แบบนี้ผู้ถือหุ้นมักจะชอบ ยิ่งถ้าบริษัทมีการจ่ายปันผลเพิ่มอีก ผู้ถือหุ้นก็มักจะพอใจ
แต่สิ่งที่เราอาจต้องพิจารณาอยู่ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกบริษัทมีแผนจะเพิ่มการเติบโตของกิจการบ้างไหม ยังไง หรือบริษัทจะไม่เติบโตเพิ่มแล้ว อีกประเด็นที่ควรสนใจเหมือนกัน คือ เราสามารถนำเงินปันผลที่ได้มานั้น ไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนดีกว่าที่บริษัทนั้นลงทุนหรือเปล่า
1
การดูว่า บริษัทเก็บเงินไว้ ไม่จ่ายปันผลออกมา บริษัทสามารถนำเงินนี้ไปทำผลกำไรได้ดีแค่ไหน ให้ดูจากค่า ROE (คิดจาก กำไรสุทธิ/ส่วนผู้ถือหุ้น) เพราะกำไรส่วนที่เห็บไว้ทำทุนจะเข้าไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ดังนั้นการเพิ่มการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็อาจต้องพิจารณาอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกัน
ทางที่สอง คือ การซื้อหุ้นคืนจากตลาด แบบนี้มักจะเป็นแบบอ้อมในการจ่ายผลตอบให้แก่ผู้ถือหุ้น การซื้อหุ้นคืนของบริษัท คือ การที่บริษัทนำเงินสดในบริษัทไปซื้อหุ้นคืนมา เช่น บริษัท Berkshire Hathaway ของคุณปู่ Warren Buffett ไม่จ่ายปันผล แต่เลือกเป็นการซื้อหุ้นคืน
เมื่อมีการซื้อหุ้นคืน ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์ 2 ต่อ ต่อแรก จาก EPS และ ROE ที่เพิ่ม เพราะเมือมีการซื้อหุ้นคืนจากตลาดก็จะทำตัวหารลดลง ทำให้กำไรต่อหุ้น และ ROE เพิ่มขึ้น
เช่น ทำกำไรสุทธิ ได้ 1,000,000 บ./ ปี มี 1,00,000 หุ้น กำไรต่อหุ้น (EPS) จะเท่ากับ 1 บ. ถ้าบริษัทซื้อหุ้นคืนมาจากตลาด 200,000 หุ้น ก็จะทำให้หุ้นในตลาดเหลือ 800,000 หุ้น ถึงปีนั้นจะทำกำไรได้เท่าเดิม แต่ EPS จะเพิ่มเป็น 1.25 บ. (1,000,000 บ./ 800,000 หุ้น)
ROE เพิ่มขึ้นได้ เพราะเมื่อมีการซื้อหุ้นคืนกลับมา ส่วนทุนก็จะลดลง จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อหุ้นเหลือ 800,000 หุ้น ราคาพาร์คือ 1 บ./หุ้น เท่าเดิม ก็จะให้ทุน ที่ออกและเรียกชำระแล้วลดลง จาก 1,000,000 บ. เหลือ 800,000 บ. (จำนวนหุ้น x ราคาพาร์) ซึ่งมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของ "ส่วนผู้ถือหุ้น" หรือ "ทุน" ของกิจการนั่นเอง เมื่อส่วนของทุนที่เป็นตัวหารลดลง ก็จะทำให้อัตราส่วน ROE เพิ่มขึ้นได้
ซึ่งเมื่อ EPS และ ROE เพิ่มก็ส่งผลทำให้การประเมินมูลค่าหุ้นสูงขึ้นได้
ต่อที่ 2 ที่ได้จากการซื้อหุ้นคืน คือ บริษัทกำลังส่งสัญญาณว่าราคาหุ้นในตลาดตอนนั้นต่ำกว่ามูลค่าของกิจการ ซึ่งจะทำให้คนสนใจว่าบริษัทนี้ ทำให้ราคาหุ้นมักจะขึ้นได้ จากการซื้อหุ้นของบริษัท และจากการที่มีคนเข้ามาสนใจเพิ่ม
แต่จะถือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นได้นั้น บริษัทควรซื้อหุ้นคืนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของกิจการ ดังนั้นเมื่อมีการซื้อหุ้นคืนจากตลาด เราก็ควรพิจารณาด้วยว่า บริษัทมีเงินสดเหลือ และซื้อคืนมาในราคาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับผุ้ถือหุ้นจิรงรึป่าว
ทั้งการจ่ายปันผล และการซื้อหุ้นคืน มักจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ควรพิจารณาถึงอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกันนะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #ปันผล #ซื้อหุ้นคืน #ROE #หุ้น
2 ถูกใจ
2 แชร์
466 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา