ทำไมถึงใช้คำว่าการปกครองแบบประชาธิปไตย ?
คำถามนี้ถูกลบ
อันที่จริงควรจะใช้คำว่า
ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล และบริหารงานผ่านรัฐบาล
นี่แหละตรงที่สุด เหมาะกับประเทศไทย
ไม่ต้องใช้คำว่าประชาธิปไตยมาแปะหน้าไว้สวยๆก็ได้ ไม่จำเป็น เพราะเนื้อในที่แท้จริงมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยอยู่แล้ว เราจะแกล้งทำเป็นประชาธิปไตยไปเพื่ออะไร
1 ถูกใจ
47 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา