📍 Exosome เอ็กซ์โซโซมคืออะไร & ช่วยเรื่องผิวหนังได้อย่างไร?

📍 Exosome เอ็กซ์โซโซมคืออะไร & ช่วยเรื่องผิวหนังได้อย่างไร? What is an exosome & how does it help skin? https://youtu.be/WaB-jyzYP_k
🔬Exosome คืออะไร? https://bit.ly/3KGmNOS •Exosome คือ อนุพันธ์ที่ถูกปล่อยออกจาก Stemcell เป็นถุงอาหารขนาดเล็ก Vesicle ที่อัดแน่นไปด้วยสาร์ชีวโมเลกุลกว่า 1000 ชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงโกรทแฟคเตอร์ กรดนิวคลีอิกโปรตีน ไขมัน mRNA และmetabolite ต่างๆ
•Exosome มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างเซลล์ และด้วยอนุภาคนาโนขนาดเล็ก สามารถเข้าซ่อมแชมฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้ลึกถึงระดับควบคุมการแสดงออกของยีน (Epigenetic) กระตุ้นการสร้างเซลล์ยับยั้งกลไกการอักเสบ ภาวะเครียดของเซลล์ และชะลอความเสื่อม
🔬Exosome ในการรักษาหลุมสิว https://bit.ly/3KPbHWz
•การศึกษาจากประเทศเกาหลี โดยใช้การทา Human adipose tissue stem cell-derived exosome (ASCE) หลังการรักษาหลุมสิวด้วยการใช้ Fractional CO2 Laser เลเซอร์จำนวน 3 ครั้งห่างกัน 3 สัปดาห์ และตรวจติดตามประเมินผลที่หกสัปดาห์หลังการรักษาครั้งสุดท้าย
•โดยใบหน้าด้านหนึ่งจะได้รับการทา ASCE gel 1 ml หลังการรักษาด้วยเลเซอร์ทันที + และให้ทาวันละสองครั้งต่ออีก 2 วัน***
•พบว่าใบหน้าข้างที่ได้รับการใช้ exosome มีประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวดีกว่ากลุ่มควบคุมในการตรวจติดตามครั้งสุดท้าย
•มีการหายของแผลลดรอยแดงหลังการรักษาและช่วยลด Downtime หลังการรักษา
🔬กลไกที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวและลด Downtime โดยอธิบายได้จากงานวิจัยผลของ exosome ในการดูแลบาดแผล
เอ็กโซโซมที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิด Exosome derived from stem cells มีประโยชน์ในเกือบทุกขั้นตอนของการรักษาบาดแผล เช่น
•ควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน Control of immune response
•ยับยั้งการอักเสบ Inflammatory inhibition
•เพิ่มจำนวนเซลล์และการสร้างเส้นเลือดใหม่ Promote angiogenesis
•Promote เพิ่มการ epithelization
****ลดการก่อตัวของแผลเป็นในระหว่างกระบวนการสมานแผล reducing scar formation during wound healing process โดยสามารถช่วยลดการก่อตัวของแผลเป็นโดยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนของ Collagen type III และ I เพิ่มการควบคุม MMP-1 และ MMP-9 และลด TiMP2 ด้วยกลไกเหล่านี้ exosomes ช่วยส่งเสริมการปิดของแผลและลดการเกิดแผลเป็นได้
🔬เทคนิควิธีการใช้ Exosomes Therapy
•Topical Application ทา สามารถซึมผ่านผิวได้เนื่องจากอนุภาคเล็กมาก + ผ่านทางรูขุมขน Hair follicles
•ใช้ MTS (Micro-needle Therapy System) เช่น Dermapen หรือ Derma Stamp ใช้ Microneedling ทำให้เกิดช่องว่าง แล้วทา Exosome ตาม (ค่อนข้างใช้บ่อยที่สุดครับ ในยุโรป อเมริกา)
•ใช้ Nappage technique เข็มเล็กๆสะกิดผิวครับ
•Exosomesตอนนี้กำลังได้รับความสนใจมากเหมือน PRP เมื่อ 10 + ปีก่อน
•บริษัทที่วิจัย & ผลิต Exosomes มีเยอะมากครับ น่าสนใจมากกกกกกครับ
•เทคนิคการใช้ Exosomes ในการช่วยฟื้นฟูผิว ลดรอยแดง สะเก็ดและการอักเสบ หลังการรักษาด้วยการใช้เลเซอร์ Fractional CO2 Laser ครับ 😉🔬
🔬แต่อย่างไรก็ตามการใช้ Exosome ในการรักษาหลุมสิวรวมถึงแผลเป็นต่างๆ ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากยังมีการศึกษาไม่มากและมีความหลากหลายของการได้มาของ Exosome ด้วยครับดังนั้นต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับ
•รักษาหลุมสิวด้วย MultiMode Discovery Picosecond Laser + Exosome Therapy (Discovery Pico Laser & Exosome Therapy for Acne Scar Treatment) https://youtu.be/t3flXkq3qPs
•Exosome Therapy ใน การรักษาหลุมสิว (Exosomes Therapy in Acne Scar Treatment) https://youtu.be/AQBqZYzFWtw
Adipose tissue stem cell-derived exosomes possess the critical properties of mesenchymal stem cells in the repair of organ injuries. Furthermore, adipose tissue stem cell-derived exosomes can avoid the risks of stem cell therapy because they are cell-free. A double-blind, randomized, first-in- human, clinical
trial was conducted to evaluate the efficacy and safety of highly purified adipose tissue stem cell-derived exosomes as an adjuvant therapy after fractional CO2 laser application for acne scars. Application of adipose tissue stem cell-derived exosomes treatment yielded more favourable
responses, a shorter recovery time, and fewer side- effects. The combined use of adipose tissue stem cell-derived exosomes with resurfacing devices could provide synergistic effects on the efficacy and safety of atrophic acne scar treatments.
Exosome can contribute to the wound healing process. They also have immunomodulatory and anti-inflammatory effects, while promoting the proliferation and stimulation of endothelial cells, keratinocytes and fibroblasts, inhibiting apopto- sis of injured cells, rejuvenating senescent cells, and enhancing angiogenesis. during the matrix
remodeling, exosomes can help reduce scar formation by inducing changes in the ratios of collagen iii and collagen i, upregulating MMP- 1 and MMP-9, and reducing TiMP2. By these mechanisms, exosomes can accelerate wound closure and reduce scarring.
💻References อ้างอิง
Kwon HH et al Combination Treatment with Human Adipose Tissue Stem Cell-derived Exosomes and Fractional CO2 Laser for Acne Scars: A 12-week Prospective, Double-blind, Randomized, Split-face Study. Acta Derm Venereol. 2020 Nov 4;100(18):adv00310.
Bian D et al The application of mesenchymal stromal cells (MSCs) and their derivative exosome in skin wound healing: a comprehensive review. Stem Cell Res Ther. 2022 Jan 24;13(1):24.
Li C et al Application of ADSCs and their Exosomes in Scar Prevention. Stem Cell Rev Rep. 2022 Mar;18(3):952-967.
An Y et al Exosomes from adipose-derived stem cells and application to skin wound healing. Cell Prolif. 2021 Mar;54(3):e12993.
Vu NB et al Stem cell-derived exosomes for wound healing: current status and promising directions. Minerva Med. 2021 Jun;112(3):384-400.
#exosome #Asceexosome #exosometherapy #Exosomeskinbooster #discoverypicolaser #discoverypico #รักษาหลุมสิว #picosecondlaserหลุมสิว #acnescartreatment #acnescarremoval
#drsuparuj #demedclinic #RujReview
#หมอรุจชวนคุย 👨‍⚕️😉🔬
โฆษณา